Đầu ghi Abell NVR0804BL-A

Đầu ghi Abell NVR0804BL-A

Mã SP: NVR0804BL-A

Đầu ghi Abell NVR0804BL-A NVR 4 channel IP Network 1080P IP camera inputs.

It can support HDMI, VGA, USB2.0.

IP: 4 channel @1080P IP camera input, 4 c...

Liên hệ

Đặt hàng

Đầu ghi Abell NVR3404H

Đầu ghi Abell NVR3404H

Mã SP: NVR3404H

Đầu ghi Abell NVR3404H NVR 4 channel IP Network 1080P IP camera inputs.

It can support HDMI, VGA, USB2.0.

IP: 4 channel @1080P IP camera input, 4 c...

Liên hệ

Đặt hàng

Đầu ghi Abell NVR0808BL-A

Đầu ghi Abell NVR0808BL-A

Mã SP: NVR0808BL-A

Đầu ghi Abell NVR0808BL-A Up to 8CH 1080P realtime live view

H.264/MJPEG dual codec decoding

NVR 8 channel IP up to Network@ 1080P IP camera inputs. <...

Liên hệ

Đặt hàng

Đầu ghi hình Abell NVR0204BL-A

Đầu ghi hình Abell NVR0204BL-A

Mã SP: NVR0204BL-A

Đầu ghi hình Abell NVR0204BL-A 4channel @720P IP camera input, 4 channel video inputs network with full @720P recording, Support HDMI, VGA, USB2.0.
đầu ghi hình, dau ghi hinh,...

Liên hệ

Đặt hàng

Đầu ghi NVR3804H

Đầu ghi NVR3804H

Mã SP: NVR3804H

Đầu ghi NVR3804H NVR 4 channel IP Network@ 720P IP camera inputs , IP: 4 channel @720P IP camera input, 4 channel video network inputs with full @720P recording
...

Liên hệ

Đặt hàng

Đầu ghi Abell IPTV Smart NVR-1102

Đầu ghi Abell IPTV Smart NVR-1102

Mã SP: IPTV Smart NVR-1102

Đầu ghi Abell IPTV Smart NVR-1102 Support TV,VGA and HDMI output simultaneously, VGA, HDMI HD 1080P display output.
Đầu ghi hình abell, đầu ghi hình NVR, đầu ghi hình, dau ghi hi...

Liên hệ

Đặt hàng

Đầu Ghi Hình NVR