»  Tin tức Giải Pháp  » 

Kiểm soát chuyển động bằng công nghệ IVS

Giải pháp kiểm soát các chuyển động, hoạt động bằng việc sử dụng công IVS khoanh vùng và kẻ vạch giới hạn
Công nghệ IVS kiểm soát vùng

Dowload các Giải pháp của ABell tại đây

Tin tiếp theo