Đầu ghi hình Abell DVR0404AL-AHD

Đầu ghi hình Abell DVR0404AL-AHD

Mã SP: DVR0404AL-AHD

Đầu ghi hình Abell DVR0404AL-AHD Thông tin kỹ thuật của đầu ghi hình DVR0404AL-AHD

4-ch AHL 960P/analog/9 IP HD

All channel 960P realtime recording;

Liên hệ

Đặt hàng

Đầu ghi hình ABell DCVI0408AL-A

Đầu ghi hình ABell DCVI0408AL-A

Mã SP: DCVI0408AL-A

Đầu ghi hình ABell DCVI0408AL-A - >Up to 8 cameras with 720p realtime preview
>H.264 dual-stream video compression
> All channel 720P realtime or 1080P non-realtime rec...

Liên hệ

Đặt hàng

Đầu ghi hình Abell DVR 0432 AH-AHD

Đầu ghi hình Abell DVR 0432 AH-AHD

Mã SP: DVR0432AH-AHD

Đầu ghi hình Abell DVR 0432 AH-AHD 32-ch AHD 960P/analog/IP HD support 4 modul

All channel 1080P realtime recording;

HDMI / VGA simultaneous video output;

Liên hệ

Đặt hàng

Đầu ghi hình Abell DVR0424AH-AHD

Đầu ghi hình Abell DVR0424AH-AHD

Mã SP: DVR0424AH-AHD

Đầu ghi hình Abell DVR0424AH-AHD Thông số kỹ thuật Đầu ghi hình DVR0424AH-AHD

24-ch AHD 960P/analog/IP HD support 3 modul

All channel 1080P realtime recordin...

Liên hệ

Đặt hàng

Đầu ghi hình Abell DVR0404AM-AHD

Đầu ghi hình Abell DVR0404AM-AHD

Mã SP: DVR0404AM-AHD

Đầu ghi hình Abell DVR0404AM-AHD - Support connect with normal analog camera, AHD camera and IP camera
- HDMI / VGA simultaneous video output
- All channel synchronous r...

Liên hệ

Đặt hàng

Đầu ghi hình AHD-DVR0416AL-A2

Đầu ghi hình AHD-DVR0416AL-A2

Mã SP: DVR0416AL-A2

Đầu ghi hình AHD-DVR0416AL-A2 16ch 30FPS@ 720P/960H video input Support 4ch 720P playback ...

Liên hệ

Đặt hàng

Đầu ghi hình Abell DCVI0404AL-A

Đầu ghi hình Abell DCVI0404AL-A

Mã SP: DCVI0404AL-A

Đầu ghi hình Abell DCVI0404AL-A 4-ch CVI 720p
•All channel 720P realtime recording;
•HDMI / VGA simultaneous video output;
•4 channel synchronous realtime playback...

Liên hệ

Đặt hàng

Đầu ghi hình Abell DCVI-7204E

Đầu ghi hình Abell DCVI-7204E

Mã SP: DCVI-7204E

Đầu ghi hình Abell DCVI-7204E 4-ch CVI 720p
4-ch IP 720p
All channel 720P realtime recording;
HDMI / VGA simultaneous video output;
4 /...

Liên hệ

Đặt hàng

Đầu ghi hình Abell DCVI-0404S1U

Đầu ghi hình Abell DCVI-0404S1U

Mã SP: DCVI-0404S1U

Đầu ghi hình Abell DCVI-0404S1U 4-CH HD-CVI 1080P support 25fs, Free domain
All channel 1080P realtime recording;
HDMI / VGA simultaneous video output;
4 /8channel...

Liên hệ

Đặt hàng

Đầu ghi hình Abell DCVI0404BL-A

Đầu ghi hình Abell DCVI0404BL-A

Mã SP: DCVI0404BL-A

Đầu ghi hình Abell DCVI0404BL-A Đầu ghi hình DCVI0404BL-A: 4-ch CVI 720p , 4-ch IP 720p , HDMI / VGA simultaneous video output

Liên hệ

Đặt hàng

Đầu ghi Abell DVR-0204AL-A

Đầu ghi Abell DVR-0204AL-A

Mã SP: DVR-0204AL-A

Đầu ghi Abell DVR-0204AL-A

Liên hệ

Đặt hàng

Đầu Ghi Hình DVR